ASP

Zapisy do szkoły na następny rok szkolny

piątek, 27.10.2017 10:10

Od dnia 16.10.2017r. przyjmujemy zapisy dzieci do szkoły na rok szkolny 2018/19. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ma rodzeństwo naszych uczniów >>>

Zajęcia dodatkowe:

1) Zajęcia języka angielskiego, ilość zwiększa się w zależności od możliwości umysłowych, psycho-fizycznych dzieci, np. w I klasie są 4 godziny, w IV klasie jest już 6 godzin.
2) Świetlica angielska - tu rozmawiamy tylko w języku angielskim.
3) Język hiszpański.
4) Taniec KIDS DANCE.
5) Karate, Aikido.
6) Szachy
7) Zajęcia wokalne.
8) Zajęcia teatralne.
9) Trening pamięci, kreatywności.
10) Koła przedmiotowe.
11) Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.
12) Przygotowanie do olimpiad i konkursów.
13) Zajęcia plastyczne.
14) Zajęcia specjalistyczne - doradztwo zawodowe, terapia pedagogiczna.
15) Zajęcia specjalistyczne z pedagogiem, psychologiem, logopedą.