ASP

Rodzicu nie zwlekaj z zapisem dziecka do I klasy !

piątek, 09.02.2018 10:10

Przyjmujemy zapisy dzieci do klasy pierwszej, rozpoczynającej naukę 1 września 2018r. Tworzymy małoliczne klasy, więc ilość wolnych miejsc jest ograniczona.  >>>

Oferujemy wysoką jakość kształcenia, wychowania, opieki oraz mnóstwo zajęć dodatkowych. Zapewniamy doskonałe warunki do nauki i wypoczynku dzieci. Zapraszamy bo warto!
Szkołę wyróżniają: indywidualizacja nauczania, małe grupy klasowe, skuteczne nauczanie języka angielskiego, liczne zajęcia dodatkowe.
Opłata za szkołę wynosi 340 zł/ miesięcznie (oprócz wakacji). W ramach czesnego bogata oferta zajęć oraz opieka świetlicowa w godz. 6.30 – 17.15, w tym „Świetlica Angielska”.
Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 8.15.
Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, pracownią chemiczną, biologiczną, informatyczną, przestronnymi korytarzami, biblioteką, świetlicą, salą gimnastyczną, placem zabaw, pełnowymiarowym boiskiem, gabinetem pielęgniarki, logopedy, pedagoga i doradcy zawodowego.
Przyjazna, wręcz rodzinna atmosfera panująca w szkole, sprzyja rozwojowi potencjału dzieci, pomaga w maksymalnym stopniu rozwijać umiejętności i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym i społecznym.

Zajęcia dodatkowe:

1) Zajęcia języka angielskiego, ilość zwiększa się w zależności od możliwości umysłowych, psycho-fizycznych dzieci, np. w I klasie są 4 godziny, w IV klasie jest już 6 godzin.
2) Świetlica angielska - tu rozmawiamy tylko w języku angielskim.
3) Język niemiecki/ jezyk rosyjski
4) Język hiszpański.
5) Taniec KIDS DANCE.
6) Karate, Aikido.
7) Szachy
8) Zajęcia wokalne.
9) Zajęcia teatralne.
10) Trening pamięci, kreatywności.
11) Koła przedmiotowe.
12) Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.
13) Przygotowanie do olimpiad i konkursów.
14) Zajęcia plastyczne.
15) Zajęcia specjalistyczne - doradztwo zawodowe, terapia pedagogiczna.
16) Zajęcia specjalistyczne z pedagogiem, psychologiem, logopedą.

W szkole działa zespół wokalny "Gwiazdozbiór akademicki", skupiający uczniów zainteresowanych występami na apelach i uroczystościach oraz udziałem w konkursach.

Dla chętnych – możliwość uczestnictwa w zajęciach nauki pływania na basenie, nauki gry na instrumencie (flet, gitara i inne) oraz wykupienia obiadów przygotowywanych ze świeżych produktów, we własnej stołówce.