ASP

Badanie logopedyczne uczniów I klasy

piątek, 08.09.2017 10:15

W dniu 7.09.2017r. na zajęciach logopedycznych odbyło się przesiewowe badanie mowy dla uczniów I klasy . Znaczenie badań  >>
Logopedyczne badania przesiewowe sprawdzają umiejętności dziecka związane z możliwościami odbierania i nadawania mowy oraz badają stan rozwoju mowy dziecka. Dodatkowo badane są m.in funkcje oddychania, połykania, lateralizacja, słuch fonematyczny (czy dziecko odróżnia dźwięki), płynność i prozodia mowy (akcent, intonacja, rytm), prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, koncentracja uwagi.


Logopedia