ASP

Praktyczna lekcja biologii w II oraz III klasie Gimnazjum

czwartek, 30.11.2017 17:52

W dniu 30.11.2017r. uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w lekcji biologii przeprowadzonej w salach ćwiczeniowych Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej. >>
Zajęcia przeprowadziła  dr Marzena Sobczak. W formie warsztatowej gimnazjaliści zapoznani zostali ze specyfiką zawodów medycznych; ratownik  medyczny, pielęgniarka, lekarz, mając możliwość między innymi osłuchania różnych szmerów w płucach, pomiaru wysycenia krwi tlenem, obserwacji przebiegu żył, założenia podłużnika gipsowego. Dzięki specjalnie skonstruowanym fantomom można było obejrzeć położenie  i budowę  narządów wewnętrznych ciała  ludzkiego.


"Jak wygląda praca pielęgniarki?"