ASP

Realizacja programowania jest obowiązkowa!

poniedziałek, 12.02.2018 15:00

Uczniowie zostali objęci obowiązkową nauką programowania. Dlaczego jest to ważne?

Dlaczego jest to ważne?

  • Małe dzieci lepiej przyswajają wiedzę,
  • Przygotowują się do programowania w starszych klasach,
  • Uczą się logicznego myślenia, twórczego działania i planowania,
  • Uczą się pracy zespołowej,
  • Uczą się podejmowania decyzji i wyciągania wniosków,
  • Uczą się poprawiania błędów,
  • Uczą się kreatywności,
  • Uczą się zdolności do realizacji innowacji,
  • Nabywają umiejętności optymalizacji działań.

Nauka programowania przynosi korzyści na informatyce jak i na innych przedmiotach oraz w wielu aktywnościach życiowych. W przyszłości może przyczynić się do rozwoju kreatywności i działań innowacyjnych w wielu dziedzinach, poczynając od optymalizacji procesu przetwarzania informacji aż po tworzenie nowych produktów zapewniających efektywność i niezawodność działania.

Wprowadzenie nauki programowania od najmłodszych lat ma również na celu przygotowanie uczniów do świadomego wyboru kierunków profesjonalnie wykorzystujących informatykę, jako dalszą drogę kształcenia, i w konsekwencji – zwiększenie liczby uczniów podejmujących w przyszłości pracę w zawodach profesjonalnie wykorzystujących informatykę, na które jest olbrzymie zapotrzebowanie na rynku pracy.Proogramowanie