ASP

Szkoła Podstawowa > Kwestionariusz osobowy + podanie o przyjęcie do szkoły

Poniżej zamieszczamy do pobrania pliki kwestionariusza osobowego oraz podania o przyjęcie do szkoły. Wypełniony kwestionariusz i podanie należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły.

Załączniki do pobrania: