ASP

Kryteria sukcesu

Kryteria sukcesu - przewidujemy, że absolwenci naszej Szkoły będą:

  • planowali i organizowali indywidualną ścieżkę edukacyjną,

  • przygotowani do podjęcia dalszego etapu kształcenia,

  • przygotowani do zdawania egzaminów zewnętrznych, olimpiad i konkursów,

  • porozumiewali się w dwóch językach obcych,

  • umiejętnie wykorzystywali różne źródła zdobywania wiedzy,

  • znali swoją wartość i dążyli do sukcesu,

  • rozwiazywali problemy w sposób twórczy,

  • rozbudzali i wzmacniali w sobie postawy i zachowania przedsiębiorcze,

  • wykorzystywali czas wolny dla własnego rozwoju fizycznego i intelektualnego,

  • wybierali w życiu zachowania prozdrowotne i proekologiczne,

  • potrafili efektywnie współdziałać  w zespole.