ASP

Kryteria sukcesu

Kryteria sukcesu - przewidujemy, że absolwenci naszej Szkoły będą:

 • planowali i organizowali indywidualną ścieżkę edukacyjną,

 • przygotowani do podjęcia dalszego etapu kształcenia,

 • przygotowani do zdawania egzaminów zewnętrznych, olimpiad i konkursów,

 • porozumiewali się w dwóch językach obcych,

 • umiejętnie wykorzystywali różne źródła zdobywania wiedzy,

 • znali swoją wartość i dążyli do sukcesu,

 • rozwiazywali problemy w sposób twórczy,

 • rozbudzali i wzmacniali w sobie postawy i zachowania przedsiębiorcze,

 • wykorzystywali czas wolny dla własnego rozwoju fizycznego i intelektualnego,

 • wybierali w życiu zachowania prozdrowotne i proekologiczne,

 • potrafili efektywnie współdziałać  w zespole.