ASP

Zajęcia Dodatkowe

Uczeń jest dla nas najważniejszy! Staramy się jak najbardziej zoptymalizować proces nauczania dostosowując go do indywidualnych potrzeb uczniów. Zapewniamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia pozalekcyjne są wpisane w plan lekcji i odbywają się zaraz po zajęciach lekcyjnych, od poniedziałku do piątku.

1. Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego.

Zajęcia prowadzą  lektorzy języka angielskiego, doświadczeni w pracy z dziećmi. Zajęcia obejmują kształcenie i rozwijanie wszystkich sprawności językowych (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie).

2. Zajęcia pozalekcyjne z języka hiszpańskiego.

Hiszpański jest obecnie jednym z trzech  najważniejszych języków na świecie. Zajęcia obejmują kształcenie i rozwijanie wszystkich sprawności językowych (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie). Nauka poprzez zabawę oraz lekcje tematyczne to doskonała forma szybkiego zapamiętania nowego języka.

3. Szachy.

Zajęcia uczą cierpliwości, odwagi, odpowiedzialności za własne decyzje. Zajęcia pozwalają okazać szacunek drugiemu uczniowi, ponieważ nie ma takiego szachisty, który wygrałby każdy turniej, rozgrywkę. Uczą gry  „fair play”, co przekłada się na życie codzienne. Pozwalają na rozwój umysłowy każdego gracza.

4. Zajęcia taneczne - Kids Dance.

Taniec i zabawy ruchowe sprzyjają rozwojowi wszechstronnej sprawności ruchowej u dzieci, w każdym wieku. Taniec kształtuje charakter oraz sprzyja dobrej zabawie. Zajęcia dają możliwość pozbycia się nadmiaru energii oraz pomagają polepszyć koordynację ruchową, walczyć z wadami postawy, a do tego nawiązywać relacje w grupie rówieśniczej.

5. Zajęcia wokalne.

Zajęcia wokalne rozwijają talent muzyczny. Śpiewanie wymaga współpracy obydwu półkul mózgowych. Uczenie się tekstów piosenek oraz zapamiętywanie melodii, ma wpływ na rozwój ciała i umysłu.

6. Zajęcia teatralne.

Zajęcia teatralne wprowadzają dzieci w świat sztuki, rozwija wyobraźnię, doskonalą mowę, która staję się wyrazista, melodyjna, właściwie akcentowana. Uczniowie obcują z literaturą, wzbogacają się ruchowo, społecznie i słownie.

7. Trening pamięci i kreatywności.

To trening umiejętności poznawczych zawierający techniki efektywnej nauki i pracy intelektualnej. Pozwala znakomicie rozwinąć sprawność czytania, notowania, twórczego myślenia, zapamiętywania i koncentracji. Trening ma na celu także rozbudzenie pasji uczenia się oraz zbudowania własnej strategii uczenia się. Dzięki treningowi uczeń:
- nauczy się pracować szybciej i efektywniej,
- będzie przyswajać wiedzę szybciej, łatwiej i skuteczniej,
- w dużo większym stopniu skorzysta z zajęć w szkole,
- dużo łatwiej osiągnie wyższe oceny,
- ograniczy lub skończy ze stresem w sytuacjach szkolnych i życiowych.

8. Zajęcia sportowe - aikido,karate.

Karate dla dzieci to nie tylko poprawa kondycji i koordynacji ruchowej czy możliwość spotkania się z rówieśnikami i zabawy w grupie. To także nauka samodyscypliny, systematyczności, koncentracji, oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia. Oprócz tego, trenowanie karate i zdobywanie nowych stopni to dla dziecka "trening" stopniowego i wytrwałego dążenia do realizacji swoich celów.

Aikido dla dzieci jest nie tylko treningiem sztuki walki. Instruktorzy starają się tak opracować zajęcia, aby nie brakowało w nich zabawy i gier wpływających na rozwój fizyczny i umysłowy dziecka. Sztuka walki aikido nie rozdziela umysłu i ciała, stan jednego wpływa na stan drugiego. Pewność siebie i zdecydowanie przekładają się na precyzję ruchów i silną postawę ciała. Rozluźnienie ciała w sposób naturalny przekłada się na rozluźnienie psychiczne.

9. Zajęcia plastyczne.

Zajęcia plastyczne przyczyniają się do ogólnego rozwoju dziecka.  Uczniowie obcują z różnymi rodzajami sztuki plastycznej i rozwijają ekspresję zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami.

10. Zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych.

Priorytetem jest przygotowanie uczniów do dalszego etapu kształcenia  i osiągania przez nich jak najwyższych wyników na egzaminach zewnętrznych (sprawdzian w szkole podstawowej, matura).

11. Zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych i olimpiad. Nasza nowoczesna Szkoła jest nastawiona na kształcenie i rozwijanie talentów oraz indywidualizację, także poprzez pracę z uczniem zdolnym. Kładziemy duży nacisk na przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych i olimpiad. Mamy ambicję aby nasi uczniowie osiągali na nich jak najwyższe wyniki.

12.  Koła zainteresowań.

Oferujemy szeroką ofertę kół zainteresowań. Uczniowie mają, w ten sposób, wyjątkowe możliwości poszerzania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań. Proponujemy różnorodne zajęcia np.  przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka), humanistyczne (język polski, wos), matematyczne.