ASP

Opłata za szkołe

Wpisowe - jednorazowo 100 zł

Opłata miesięczna 400 zł / gratis - lipiec i sierpień

 

Wiemy, że oferta szkoły jest wyjątkowa i niepowtarzalna.
W cenie czesnego zajęcia lekcyjne i dodatkowe:

• Zajęcia z języka angielskiego.

• Zajęcia z języka hiszpańskiego.

• Zajęcia z języka niemieckiego / rosyjskiego.

• Trening kreatywności. Trening pamięci.

• Zajęcia szachowe.

• Zajęcia taneczne Kids Dance.

• Zajęcia wokalne.

• Zajęcia teatralne.

• Sztuki walki - aikido, karate.

• Koła zainteresowań.

• Zajęcia plastyczne.

• Zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad.

• Logopeda, pedagog, doradca zawodowy.

• Gimnastyka korekcyjna.

Dla chętnych: dodatkowo płatne basen 90 zł miesięcznie (60 minut w wodzie, zajęcia co tydzień), posiłki (7 zł), nauka gry na instrumentach np. gitarze, na flecie itp.