ASP

Atuty szkoły

Atuty naszej Akademickiej Szkoły Podstawowej w Elblągu:

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej:

 • solidne przygotowujemy do olimpiad i konkursów;

 • działamy pod patronatem uczelni wyższej;

 • stwarzamy możliwość uczestnictwa uczniów w zajęciach akademickich;

 • kształujemy osobowość poprzez stymulowanie i rozwój zainteresowań oraz aktywność fizyczną;

 • określamy indywidualną ścieżkę edukacyjną (warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym);

 • oferujemy niewielką ilość uczniów w klasie;

 • organizujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań;

 • posiadamy wielofunkcyjne boisko pokryte amortyzjącą nawierzchnią;

 • korzystamy z małej sali oraz dużej hali gimnastycznej;

 • zapewniamy dobre warunki lokalowe – estetyczne pomieszczenia, przestronne korytarze;

 • wyposażamy sale lekcyjne w nowoczesne meble, sprzęty, pomoce dydaktyczne;

 • posiadamy bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych uczniów;

 • wyrabiamy nawyki uczestniczenia w wystawach, spektaklach teatralnych oraz lekcjach kinowych, bibliotecznych;

 • tworzymy nowoczesne i dynamiczne środowisko nauczania (multitablice, laptopy);

 • wyposażamy pracownie komputerowe w nowoczesny sprzęt;

 • przeznaczamy jeden komputer dla jednego ucznia;

 • wyrabiamy przekonanie o konieczności dbania o zdrowie i środowisko;

 • dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów, żaden uczeń nie jest u nas anonimowy;

 • prowadzimy stały monitornig wizyjny budnku i terenu wokół Szkoły;

 • tworzymy wyjątkową atmosferę, którą podkreślają wszyscy odwiedzający nas goście;

 • U nas każdy jest kimś wyjątkowym!