ASP

Godziny zajęć


Godziny pracy świetlicy: 6.30 - 17.15


świetlica poranna

6.30 -   8.00

1

8.15 –  9.00

2

9.05 –  9.50

3

9.55 – 10.40

4

10.50 – 11.35

5

11.55 – 12.40

6

12.50 – 13.35

świetlica popołudniowa

13.45 – 17.15