ASP

Biblioteka

W Szkole znajduje się nowoczesna, dobrze wyposażona biblioteka. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z zasobów bibliotecznych od wtorku do soboty w godzinach od 8.00 do 16.00. W pomieszczeniach bibliotecznych znajduje się czytelnia wyposażona w stanowiska komputerowe.


W bibliotece uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić umiejętność czytania, wyszukiwania informacji , jak rówież odrabiać zadania domowe, wykorzystując księgozbiór podręczny. W ramach zajęć bibliotecznych dzieci i młodzież będą doskonalić umiejetnosć wyszukiwania informacji w różnorakich źródłach - uczyć się posługiwania leksykonami, encyklopediami, słownikami oraz selektywnego korzystania z internetu.

Regulamin biblioteki:

 1. Biblioteka służy uczniom i nauczycielom.

 2. Ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece można korzystać:

  • wypożyczać do domu (lektury, literatura piękna i popularnonaukowa);

  • czytać, przeglądać w czytelni (księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory Audio-Video);

  • używać w salach lekcyjnych (wypożycza nauczyciel);

 3. Jednorazowo wypożyczyć można trzy książki na okres dwóch tygodni (w tym jedną lekturę). Termin zwrotu książek, na które nie zgłoszono zapotrzebowania,  można przedłużyć wyłącznie osobiście w bibliotece.

 4. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

 5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej.

 6. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez bibliotekę).

Regulamin korzystania z czytelni:

1. W czytelni obowiązuje cisza.
2. Korzystający wpisuje się do "Zeszytu odwiedzin w czytelni".
3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zborów.
4. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism i do pozostałych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.
5. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, zbiory A-V, z których korzysta.
6. Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.