ASP

Nasza Szkoła


Nasza Szkoła została powołana Zarządzeniem Rektora Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w dniu 3 października 2011 roku.Siedzibą Szkoły jest Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna przy ul. Lotniczej 2 w Elblagu.

 

 

Szkoła jest placówką niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej:

a. realizujemy programy nauczania takie same jak obowiązujące w szkołach publicznych

b. zatrudniamy nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane dla szkół publicznych

c. prowadzimy dokumentację i wydajemy świadectwa oraz inne dokumenty, ustalone dla szkół publicznych

d. realizujemy ramowe plany nauczania szkoły publicznej

e. przestrzegamy zasad oceniania, klasyfikowania i promowania - ustalonych dla szkół publicznych

f. przestrzegamy zasad przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów - ustalonych dla szkół publicznych.