ASP

Opłaty za posiłki

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA POSIŁKI:Posiłki w stołówce są  smaczne a przede wszystkim zdrowe i świeże. Personel stołówki  dba, aby przygotowywane menu uwzględniało gusta smakowe dzieci i młodzieży.› Koszt obiadu - 7,00 zł.

 

 


Wpłaty za posiłki należy dokonywać przelewem na poniższe konto lub osobiście w stołówce. W tytule przelewu proszę podać nazwisko i imię ucznia, klasę oraz miesiąc, za który wnosimy opłatę.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat - do 5 dnia każdego miesiąca. Nieobecność dziecka w Szkole (nieskorzystanie z posiłków) prosimy zgłaszać w danym dniu do godz. 8.30 w sekretariacie (55- 239-38-98). Posiłki nie  wykorzystane ale zgłoszone w odpowiednim terminie , zostaną  rozliczone w następnym miesiącu .

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: KIM Sp z o.o. Gronowo Górne ul Koralowa 1, 82-300 Elbląg
Numer konta:
67 1020 1752 0000 0102 0056 8485Stołówka