ASP

Nauczyciele

Opinię o wysokim poziomie nauczania szkoły kształtuje autorytet kadry pedagogicznej, wymagania stawiane uczniom, stopień przygotowania do dalszego etapu kształcenia oraz wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych. Kadra nauczycieli, których zatrudniamy to doświadczeni i wykwalifikowani pedagodzy – głównie, ze stopniem nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. W naszej Szkole stawiamy na jakość, a to oznacza, że kadra pedagogiczna musi być świadoma zwiększonych oczekiwań ze strony inwestujących w naukę rodziców i uczniów. Nauczyciel powinien wymagać w równym stopniu od ucznia i od siebie oraz sprostać ambitnym oczekiwaniom ucznia zdolnego i chcącego się uczyć.