ASP

Trening Umysłu

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - TRENING UMYSŁU

  • TRENING PAMIĘCI

  • TRENING KREATYWNOŚCI


W klasach I-IV  Szkoły Podstawowej - wprowadziliśmy zajęcia pozalekcyjne - trening pamięci oraz trening kreatywności.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE TRENING PAMIĘCI - to trening umiejętności poznawczych zawierający techniki efektywnej nauki i pracy intelektualnej. Zajęcia te dają możliwość praktycznego opanowania najważniejszych narzędzi pracy umysłowej. Pozwalają też znakomicie rozwinąć sprawność czytania, notowania, twórczego myślenia, zapamiętywania i koncentracji. Trening ma na celu także rozbudzenie pasji uczenia się oraz zbudowania własnej strategii uczenia się.

Dzięki treningowi pamięci uczeń:
- nauczy się pracować szybciej i efektywniej,

- będzie przyswajać wiedzę szybciej, łatwiej i skuteczniej,

- w dużo większym stopniu skorzysta z zajęć w szkole czy później na studiach,
- dużo łatwiej osiągnie wyższe oceny w szkole,
- ograniczy lub skończy ze stresem w sytuacjach szkolnych i życiowych.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE TRENING KREATYWNOŚCI - to zajęcia kształtujące umiejętność twórczego myślenia, rozwiązywania problemów, poprzez system ćwiczeń indywidualnych lub grupowych, stosowanych w celu pobudzenia i rozwijania zdolności generowania nowych i wartościowych pomysłów, rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych. Kreatywność sprawia, że życie jest interesujące, pełne osiągnięć,

Dzięki treningowi kreatywności uczeń:
- nauczy myśleć i prezentować postawę twórczą, która przejawia się w formie zachowania, rozwiązywania problemów,
- może być twórcą wartościowych dzieł, idei, pomysłów, projektów, rozwiązań problemów, prac artystycznych i naukowych, które nie mogłyby powstać bez myślenia twórczego.